Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
ยินดีต้อนรับ !!!  เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ ของชาวรามัญตำบลเจ็ดริ้ว  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
เมนูหลัก
 
 
 
 

ความรู้  คู่ชาวมอญ
 
THE TIME
การปลูกบ้าน
 

      การปลูกบ้านของชาวมอญมีคติความเชื่อที่ยึดถือและปฏิบัติกันต่อมาอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ การปลูกบ้านตามตะวันมักจะปลูกในเดือน 12 เดือน 6 และเดือน 4 ส่วนการปลูก บ้านขวางตะวันมักจะปลูกในเดือน 9 และเดือนยี่ โดยทั่วไปคนไทยเชื้อสายมอญนิยม ปลูกบ้านในที่ราบลุ่ม และทำอาชีพการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่ โดยเลือกทำเลที่ใกล้ แหล่งน้ำเป็นสำคัญ แต่การสร้างบ้านของคนมอญส่วนใหญ่นั้นมักจะมีลักษณะที่แตกต่าง กันไป กับคนเชื้อสายอื่น ๆ คือมักจะเอาด้านขื่อลงแม่น้ำดังที่คนส่วนใหญ่พบเห็นอยู่เสมอ เช่น มอญ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบ้าง  หรือมอญริมคลองดำเนินสะดวกบ้าง หรือ มอญใน คลองเจ็ดริ้ว  ด้วยเหตุที่เป็นเช่นนี้ ป้าฉลาด  ร้อยอำแพง ปราชญ์ชาวบ้าน สำคัญคนหนึ่ง ได้อธิบายประกอบว่าคนมอญแต่ก่อนนั้นเมื่อมีคนตายเกิดขึ้นในบ้าน การเอาศพลงจาก บ้านนั้น จะต้องลงทางทิศเหนือ ซึ่งถือว่าเป็นใต้ลมหรือลงทางทิศตะวันตกได้อีกทิศหนึ่ง เท่านั้น ดังนั้นด้วยเหตุนี้เองชาวมอญจำจะต้องสร้างบ้านเรือนเพื่อให้มีประตูบ้านอยู่ทาง ทิศเหนือ หรือทิศตะวันตกไว้บ้านละ 1 ประตูเป็นอย่างน้อยเพื่อที่เวลามีคนตายในบ้าน จะได้นำเอาศพออกทางประตูดังกล่าวนี้ โดยคนมอญจะไม่นำศพคนตายในบ้าน ออกจาก บ้านทางประตูทิศใต้ หรือทิศตะวันออกเป็นอันขาด และในขณะเดียวกันคนมอญ ก็จะนอน เอาศีรษะไปทางทิศใต้หรือทิศตะวันออกเท่านั้น โดยจะไม่นอน และหันศีรษะไปทางทิศ เหนือหรือทิศตะวันตกเพราะถือว่า เป็นทิศที่ไม่เป็นมงคล เพราะเป็นทิศที่เอาศพลงจาก ตัวบ้าน  ดังนั้นการการปลูกบ้านเรือนที่ต้องเลือกให้มีประตูทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือ ที่จะต้องเอาศพออกจากบ้านนี้เอง ที่ทำให้การปลูกบ้านของคนมอญนั้นจะเป็นไปใน ลักษณะขวางกับคลอง จนกลายเป็นที่มาของสำนวนที่คนทั่วไปเรียกคนมอญว่า  “มอญขวาง”

       ปัจจุบันนี้การการปลูกบ้านและต้องคำนึงถึงประตูที่จะนำเอาศพคนตายออกนี้ คนมอญ ในตำบลเจ็ดริ้ว และที่อื่น ๆ ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเพราะเชื่อว่า การเอาศพคนตาย ออกจากบ้านผิดทิศนั้น เป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความอัปมงคลต่อผู้ที่ ยังมีชีวิตอยู่อย่างยิ่ง  เล่ากัน ว่าบางบ้านที่ไม่ได้ทำประตูเอาศพออกจากบ้านทางทิศเหนือ หรือทิศตะวันตกไว้ ครั้นเกิด คนตายขึ้นในบ้านอย่างกะทันหัน  บางบ้านต้องเจาะฝาบ้าน ทางทิศเหนือหรือทิศตะวันตก เพื่อนำศพออกก็มี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
นายก อบต. ของชาวเจ็ดริ้ว
นายก อบต. ของเรา
นายจำลอง   เกลี้ยงมะ
 
 
มุมสุขภาพ
 
 
มะเร็งเต้านม>>
บุหรี่...กับสุขภาพ>>
โรคมะเร็งปากมดลูก>>
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่>>
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สถานที่
จัดทำโดย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา